අතහිත

Saturday, January 18, 2014

නික්ම යන්නට අවසරයි!!හැගුම් මල් පොකුරු ගෙන‍
අමුණලා මල් දමක
පළඳන්න ඔබෙ ගෙලේ
ලතැවුනා මං බෝම‍

ඒ මලේ පෙති රැගෙන‍
මල් යහන සරසන්න
ඔබ හොවා එහි කොනක
ඔබේ හිස සිපගන්න‍

මහමෙරක් සිතුවිලිද
ගව් ගනන් සිහින වැල්
ගොතා ගත්තා මමත්
ඔබත් සමගින් ගෙවෙන‍

අපි අපිට හිමි නොවෙන‍
අන්සතුවු විජිතයක
මගෙම උන බිම් අගල්
මං කොහොම සපයම්ද‍

ගෙවුනු සුන්දර මතක
මං හෙළුව දුක් කඳුලු
හැම දේම පොදි බැදන්
මට යන්න කල් පැමිණ

කාලයත් ඉගිලිලා අපි අපේ නොවෙන ලෙස 
මට යන්න කල් ඇවිත් ඔබේ මුලු ලෝකෙන්ම
මතකයන් මට දෙන්න ඔබේ බර අඩුවෙන්න
පතන්නෙමි ඔබට ජයෙන් ජය වෙන්න....No comments: